План роботи ІКЦ «АГРО-ТАВРІЯ» на І квартал 2017

План роботи «АГРО-ТАВРІЯ» на ІV квартал 2016

План роботи «АГРО-ТАВРІЯ» на ІІІ квартал 2016

THE CALENDAR OF EVENTS

for April – June 2016

Контракт Угода –

 МАЕР / ЗОГО «ЗІКЦ Агро-Таврія»

 ЦЮ УГОДУ складено від 1 квітня 2015 року

МЕНОНІТСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (MEDA), яка є юридичною особою-нерезидентом та акредитована як виконавець проекту міжнародної технічної допомоги за № 267  від 27.03.2015  Міністерством економіки України та здійснює «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» (УПБРП) (реєстраційна картка проекту №3158-01 від 03.02.2015 р.), в рамках дії цього проекту та Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади стосовно Канадської програми співробітництва від 24.10.1994 р.  в особі Стефана Ллойда  Райта, що діє на підставі відповідного доручення від 20.02.2015 р. з іншого боку (далі ЗАМОВНИК)

Contract Agreement – 

MEDA / ZO NGO “ZES “Agro-Tavria”

THIS AGREEMENT made as of the 1th day of April 2015. 

MENNONITE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATES (MEDA) accredited as   legal non-resident as an implementer of the international technical assistance project,  certificate # 267 of  March 27, 2015 by the Ministry of Economy of Ukraine to implement Ukraine Horticulture Business Development Project (UHBDP) (registration card #3158-01 of February 3, 2015) in the frame of the Project and Memorandum of understanding between the Government of Ukraine and the Government of Canada as for Canadian cooperation program from October 24, 1994, represented by Stephen Lloyd Wright, acting under Power of attorney as of February 20, 2015  (referred to as CLIENT)